Vi föder upp färgerna shaded silver och golden, både Exotic och Perser.

Kattungar , se nedan.
Litters, scroll down

Kull född 5 aug (Layandes);


1 shaded silver hane EXO, Såld

----------


1 shaded golden hona EXO,
-------


1 shaded silver hona PER.

Litter born 5 Aug (Layandes);
1 shaded silver male EXO,
1 shaded golden female EXO,
1 shaded silver female PER.

Inga kullar planerade ännu på ett tag. Ev 3-4 kullar 2018.

Vi föder upp under var sitt stamnamn, men det administrativa och kontakt sköts av Erna.
Skicka mail till mig
Berätta lite om dig själv och vad du är intresserad av, perser eller exotic,
särskild färg (shaded silver, golden), hona eller hane.

Yamacatos = Erna Dahlhjelm
Layandes = Désirée Dahlhjelm-West (min syster)

Vi bor strax norr om Norrtälje

Adress med vägbeskrivning, se: Kontakt


How to find us: Contact

Att köpa kattunge - viktig info!


Om du vill se foton på mina tidigare kullar,
se nedan under Mina senaste kullar
, eller

gå in på Avelshonor och välj hona, klicka på Tidigare kullar.

Du kan också kolla in tidigare kullar på Galleriet
Längre ner på denna sida finns en förteckning över kullar och år.
Klicka och se bildcollage.

Alla kattungar uppfödda i hemmiljö, ej i burar.
De hanteras dagligen och har sällskap av oss hela dagarna.
Ej vana vid barn och hundar, men det brukar lösa sig i det nya hemmet.
Grannens barnbarn brukar vara här ibland och leka med kattungarna.
Alla kattungar är vana vid pälsvård, bad & fön och är lätthanterliga.

Klicka på knappen för mail. Clic on button for mail.


##


My new litter: scroll down


Do you want to see pics of my previous litters?
See below, my previous litters
,
or
look at Queens and pick a female,  see Past kittens.

See also previous litters on the Gallery
 

Planerade eventuella Kullar
Planned possible litters

Planerade kullar - planned litters


Under 2017 kommer jag att kraftigt minska ner
uppfödningen för att slutligen upphöra.
Jag måste tänka på min ålder och vill också göra andra saker.
Så länge jag orkar, kommer jag nog att tävla katterna.

During 2017 I will decrease my breeding and then finally stop.
I have to consider my age and want to do other things.
As long as I can, I will show my cats.

Mina senaste kullar:

Du kan söka på 4 olika ställen:
1) sök nedan, så ser du bilder på hela kullen.
2) Sök i galleriet under årtal, om du vet födelseåret, nedan.
3) Sök under Galleriets index, där hittar du namnen på kattungarna.
4 ) Sök via mamman eller pappan under Avelshonor eller Avelshanar.

#
Om du vill se foton på mina senaste kullar klicka nedan:

My past litters:
Do you want to see pics of my litters? Click here:

L-kull
2005
Q-kull
2006
W-kull
2007
C-kull
2008
H-kull
2009
M-kull
2010
R-kull
2011
Y-kull
2012
D-kull
2012
I-kull
2013
O-kull
2014
U-kull
2014
 
M-kull
2006
Y-kull
2007
D-kull
2008
I-kull
2009
N-kull
2010
S-kull
2011
Z-kull
2012
E-kull
2013
J-kull
2013
P-kull
2014
W-kull
2015
 
N-kull
2006
S-kull
2007
Z-kull
2008
E-kull
2009
J-kull
2009
O-kull
2011
T-kull
2011
A-kull
2012
F-kull
2013
K-kull
2014
Q-kull
2014
   
O-kull
2006
T-kull
2007
A-kull
2008
F-kull
2009
K-kull
2009
P-kull
2011
U-kull
2011
B-kull
2012
G-kull
2013
M-kull
2014
S-kull
2014
   
P-kull
2006
U-kull
2007
B-kull
2008
G-kull
2009
L-kull
2010
Q-kull
2011
W-kull
2012
C-kull
2012
H-kull
2013
N-kull
2014
T-kull
2014
   

Past kittens:
Gallery
   
     
4 pages
1 page
2 page
1 pages
2 pages
2 pages
4 pages
2 pages
1 page
1 page
2 pages
1 page
3 pages


 
Viktig information!
Maila eller ring för mer info om kullarna!
Söker du efter chinchilla är chanserna ganska små (har bara 1chinchilla hona i avel) , däremot golden och shaded silver, förhoppningsvis med hög typ, även om de flesta brukar få lite längre nos, vilka säljs lite billigare.

Jag delar upp kattungarnas kvalitet i 4 olika grupper, Sällskap, Avel, Utställning och Toppshow (dyrast).

Pris på sällskapskatter är vanligen 9000:-

Kattungarna levereras tidigast vid 12 veckors ålder,
vaccinerade mot kattpest ( Feline Panleukopenivirus - FPV) och kattsnuva (Herpes & Calicivirus),

veterinärbesiktigade, allt enligt
Sveraks eller SNRF (WCF = world cat federation) regler med stamtavla.
Yamacatos registrerar i Sverak och Layandes i SNRF (WCF).
De är också avmaskade, vana vid bad och fön,
samt socialiserade, eftersom jag tillbringar hela dagarna med dem.

Du som köper en Yamacatos- eller Layandes-katt har givetvis livslång support. Besök efter överenskommelse. Se vägbeskrivning på sidan "Kontakt". Kattungarna säljs bara som innekatter. Om man vill, kan man lära dem att gå i koppel.

Eftersom efterfrågan på mina kattungar (särskilt EXO) är stor, så rekommenderar jag att du ställer dig i kö, så har du större chans att få din drömkatt. Just silver och golden EXO är väldigt ovanliga i Sverige och hela världen.

Katteriet fritt från
FeLV (leukemivirus),
FIV (Immunbristsjukdom = katt-AIDS),
HCM (medfödd hjärtförstoring),
FIE (Feline Infectious Enteritis = Kattpest),
Herpes- och Calicivirus.
Samtliga katter sålda till avel är DNA testade och negativa för PKD (
Cystnjurar).

Somliga infektionssjukdomar går inte att testa ännu.

Jag har olika benämningar för hur långt ett avtal har framskridit:

Till salu = kattungen är till salu.
Reserverad
= Intresse finns, men inget är definitivt avtalat och handpenning ej erlagd. Jag förbehåller mig rätten att välja köpare.
Bokad
= Handpenning är erlagd (ca 1.000:- till 2.000:- SEK i Sverige) och kattungen hålls för köparen tills full betalning erlagts. Handpenningen återbetalas inte vid avbokning.
Såld = Kattungen är betald och har levererats eller ska levereras.
Ingen katt är definitivt såld förrän den hämtats och betalats.

Alla katter säljs med tingnings- och köpekontrakt.
Om du vill, kan du boka kattungen mot handpenning om 15% av kattens pris när du sett foton. Då skrivs ett tingningskontrakt. Sedan kommer du hit och tittar på den eller de kattungar du är intresserad av och åker sedan hem och tänker över saken i lugn och ro. Om du har väldigt lång resväg, kan det räcka med besöket vid leveransen då du slutgiltigt accepterar eller avstår. När du bestämt dig för en kattunge skrivs ett tingningskontrakt och en handpenning om 15% av kattens pris betalas. Handpenningen återbetalas endast om något händer kattungen och den inte kan levereras till dig.
Läs noga igenom både tingnings- och köpekontrakt och försäkra dig om att du är införstådd om innebörden.

Jag säljer endast mot full betalning, senast när kattungen hämtas och medger inga avbetalningar, prutning eller checkar. En kattunge kan endast hållas för köparens räkning mot handpenning. Handpenningen återbetalas inte vid avbokning, enligt Köplagen. Jag förbehåller mig rätten att välja köpare eller att inte sälja alls.

  English
Important!
My small cattery breeds and shows Persians and Exotic Shorthairs. All kittens are socialized, kitty litter trained, dewormed and inoculated prior to leaving here. This is an in-home cattery, with run of the house once litter trained.

Please, mail or phone (I speak english) about the litters. If you are looking for chinchilla, the chances are rather small. We usually breed golden and silver shaded, hopefully with high type, sometimes with solid crosses in the pedigree.
I usually devide my kittens into 4 groups of qualities: Pet, Breeding, Show and Topshow. I will not export Pet quality.

I will export top kittens on demand, when avaliable. Deposit are accepted to hold kittens, (25 % of the price), however all deposits are non refundable. Cheques are not accepted.
I will not sell to catteries with cages!

All exported kittens are PKD-free with DNA-tests included.
The cattery is free from:
FeLV (leukemia ivirus),
FIV (Cat-AIDS),
HCM (heart disease),
FIE (Feline Infectious Enteritis),
Herpes- and Calici virus.

Some infections are not possible to test yet.

Exported kittens must be vaccinated at earliest 3 months age for the Rabies + wait 21 days, before leaving to an EU-country and other classified countries.

I have various terms to indicate the availability of kittens:

Available/For Sale = Kitten is for sale.
Reserved = I have a serious buyer interested in the kitten, but no deposit has been paid at this time. If other buyer express interest in the same kitten, I retain the right to proceed with a sale.
Booked = Deposit paid on kitten. 25 % of the price. This kitten will be held for the buyer, until the full payment is due.
Sold/Placed = The kitten is paid for and is either taken/shipped or to be taken/shipped shortly.

*
DEPOSITS ARE NON REFUNDABLE.
Deposit is 25 % of the whole amount.
I reserve the right to refuse sale of any kitten or cat pictured on this web-page.

The kitten are delivered with a health certificate, tested against PKD, vaccinated x2
( Feline Panleukopenivirus - FPV and Herpes-Calicivirus), and vaccinated against Rabies where demanded. Everything is included in the price except for the transport.
I don´t export pet quality. I raise them "under foot" as I´m at home all day and they are used to coat grooming and bath. Some of the adult cats are free in my home with their own rooms and NO cages. The others and the kittens lives free in the house. During the summer they live in a large outside house in the garden.

The cats are registrated in
Sverak (FIFe). The pedigrees are easily transferred to any other country.

French

Important !
S'il vous plaît, le courrier ou téléphone (je parle l'anglais) des détritus. Si vous cherchez le chinchilla, les hasards sont plutôt petits. Nous élevons d'ordinaire doré et en argent ombragé, avec espoir avec l'haut type, quelquefois avec les croix solides dans le pedigree. Je d'ordinaire devide mes chatons dans 4 groupes de qualités : L'animal favori, Elever, le Spectacle et Topshow. Je n'exporterai pas la qualité d'Animal favori.

J'exporterai de premiers chatons sur demande, quand avaliable. Le dépôt est accepté de tenir des chatons, (25 % du prix), cependant tous dépôts sont non remboursable. Les chèques ne sont pas acceptés. Je ne vendrai pas aux pensions pour chats avec les cages !

Tous chatons exportés sont PKD-LIBERE avec les ADN TESTS inclus. La pension pour chats est libre de : FeLV (ivirus de leucémie), FIV (Chat-Aide) HCM (la maladie de
coeur), FI (Entérite Contagieuse Féline), l'Herpès- et le virus de Calici.

Quelques infections ne sont pas possibles d'essayer pourtant.

J'ai de divers termes pour indiquer la disponibilité de chatons :

Available/For Sale = le Chaton est à vendre.
Reserved = j'ai un acheteur sérieux intéressé dans le chaton, mais aucun dépôt a été payé en ce moment. Si l'autre intérêt d'exprès d'acheteur dans le même chaton, je retiens la droite pour procéder avec une vente.
Booked = le Dépôt a payé sur le chaton. 25 % du prix. Ce chaton sera tenu pour l'acheteur, jusqu'à ce que le paiement plein est dû.
Sold/Placed = Le chaton est payé et ou pris/expédié ou pris/expédié bientôt.

*
LES DEPOTS SONT NON REMBOURSABLE. Le dépôt est 25 % de la quantité entière. Je réserve la droite pour refuser la vente de n'importe quel chaton ou de n'importe quel chat imaginé sur cette page web.

Le chaton est livré avec un certificat de santé, essayé contre PKD, vacciné x2 (Panleukopenivirus Félin - FPV et Herpès-Calicivirus) et vacciné contre la Rage où exigé. Tout est inclus dans le prix sauf le transport. Je mets´la qualité d'animal favori d'exportation de t. Je les élève « sous le pied » comme je´m à la maison toute la journée et ils sont utilisés pour revêtir soigner et le bain. Certains des chats adultes sont libres dans ma maison avec leurs propres pièces et AUCUNES cages. Les autres et les chatons que les vies libèrent à la maison. Pendant l'été qu'ils habitent en une grande maison d'extérieur dans le jardin.

Les chats sont registrated dans Sverak (FIFe). Les pedigrees sont facilement transférés à aucun autre pays.

 
German

Wichtig!
Bitte Post oder telefoniert (ich spreche Englisch) um die Abfälle. Wenn Sie chinchilla suchen, sind die Chancen ziemlich klein. Wir züchten gewöhnlich golden und silbern beschattet, hoffentlich mit hohem Typ, manchmal mit stabilen Kreuzen im Stammbaum. Ich gewöhnlich devide meine Kätzchen in 4 Gruppen der Qualitäten: Haustier, Züchten, Schau und Topshow. Ich werde Haustier Qualität nicht exportieren.

Ich werde oberste Kätzchen auf Verlangen, wenn avaliable exportieren. Einzahlung wird angenommen, Kätzchen zu halten, (25% vom Preis), jedoch alle Einzahlungen sind nicht zurückerstattbar. Schecke sind nicht angenommen.
Ich werde zu Katzenpensionen mit Käfigen nicht verkaufen!

Alle exportierten Kätzchen sind PKD der frei ist mit DNS-prüfungen hat miteingeschlossen. Die Katzenpension ist frei von: FeLV (Leukämie ivirus), FIV (Katze
UNTERSTÜTZT) HCM (Herzkrankheit), FIE (Katzenartige Ansteckende Dünndarmentzündung), Herpes- und Calici Virus.

Einige Infektionen sind unmöglich, noch zu prüfen.

Ich habe verschiedene Begriffe, die Verfügbarkeit der Kätzchen anzuzeigen:

Available/For Sale = Kätzchen ist zum Verkauf.
Reserved = ich habe einen ernsten Käufer der interessiert ist im Kätzchen, aber keine Einzahlung ist zurzeit bezahlt worden. Wenn anderer Käufer Interesse im gleichen Kätzchen ausdrückt, behalte ich das Recht, mit einem Verkauf fortzufahren.
Booked = Einzahlung hat auf Kätzchen bezahlt. 25% vom Preis. Dieses Kätzchen wird für den Käufer gehalten werden, bis die volle Zahlung fällig ist.
Sold/Placed = Das Kätzchen ist bezahlt und ist entweder genommen/geliefert oder genommen zu werden/, bald geliefert zu werden.

*
EINZAHLUNGEN SIND NICHT ZURÜCKERSTATTBAR. Einzahlung ist 25% vom ganzen Betrag. Ich behalte mich das Recht vor, Verkauf von irgendeinem Kätzchen oder Katze abzulehnen, die auf dieser Web-Seite dargestellt werden.

Das Kätzchen ist mit einer Gesundheitbescheinigung geliefert, die gegen PKD geprüft worden ist, hat x2 (Katzenartig Panleukopenivirus - FPV und Herpes Calicivirus) geimpft und hat gegen Tollwut geimpft, wo verlangt hat. Alles ist im Preis außer dem Transport miteingeschlossen. Ich ziehe an´t Export Haustier Qualität. Ich erhebe sie „unter Fuß“, als ich´m zu Hause den ganzen Tag und sie benutzt werden, anzustreichen, pflegend und Bad. Einige von den erwachsenen Katzen sind frei in meinem Heim mit ihren eigenen Zimmern und KEINEN Käfigen. Die anderen und die Kätzchen leben befreit im Haus. Während des Sommers leben sie in einem großen Außenseitenhaus im Garten.

Die Katzen sind in Sverak (FIFe) registrated. Die Stammbäume werden leicht auf anderes Land übertragen.

Spanish

¡Importante!
Por favor, el correo o llama (hablo inglés) acerca de las basuras. Si usted busca chinchilla, las oportunidades son bastante pequeñas. Criamos generalmente dorado y la plata dio sombra, optimistamente con tipo alto, a veces con cruces sólidas en el árbol genealógico. Yo generalmente devide mis gatitos en 4 grupos de calidades: El animal favorito, Criar, la Exposición y Topshow. Yo no exportaré Animal Favorito calidad.

Exportaré gatitos primeros a solicitud, cuándo avaliable. El depósito es aceptado para tener gatitos, (25 % del precio), sin embargo todos depósitos son no reembolsables. Los cheques no son aceptados. ¡Yo no venderé a gaterías con jaulas!

Todos gatitos exportados son PKD-LIBERTA con ADN-PRUEBAS incluidas. La gatería es libre de: FeLV (ivirus de leucemia), FIV (Gato-Ayuda) HCM (la enfermedad cardíaca),
QUE VERGUENZA (Enteritis Contagiosa Felina), el Herpes- y virus de Calici.

Algunas infecciones no son posibles probar todavía.

Tengo varios términos para indicar la disponibilidad de gatitos:

Available/For Sale = Gatito es en venta.
Reserved = tengo a un comprador grave interesado en el gatito, pero ningún depósito ha sido pagado en este momento. Si otro interés de expreso de comprador en el mismo gatito, yo retengo el derecho de continuar con una venta.
Booked = Depósito pagó en el gatito. 25 % del precio. Este gatito será tenido para el comprador, hasta que el pago íntegro sea debido.
Sold/Placed = El gatito es pagado y es o tomado/enviado o tomado/enviado próximamente.

*
DEPOSITOS SON NO REEMBOLSABLES. El depósito es 25 % de la cantidad entera. Reservo el derecho de negarse venta de cualquier gatito o el gato imaginados en esta página web.

El gatito es entregado con un certificado de la salud, probado contra PKD, vacunado x2 (Panleukopenivirus Felino - FPV y Herpes-Calicivirus) y vacunado contra Rabia donde demandó. Todo es incluido en el precio menos el transporte. Yo me pongo´calidad de animal favorito de exportación T. Yo los levanto "bajo pie" como yo´M en casa todo el día y ellos son utilizados para revestir arreglar y baño. Parte de los gatos adultos es libre en mi casa con sus propios cuartos y ningunas jaulas. El otros y las vidas de gatitos libertan en casa. Durante el verano ellos viven en una casa grande de exterior en el jardín.

Los gatos son registrated en Sverak (FIFe). Los árboles genealógicos son transferidos fácilmente a cualquier otro país.

 

Italiano

Importante!

Per cortesia, mandate una mail o chiamate (parlo inglese) per avere informazioni sui cuccioli. Se cercate un chicnhilla, le probabilità sono piuttosto remote. Riusciamo ad ottenere di solito silver e golden ipertipici incociando con dei solidi.

Di solito divido i miei cuccioli in 4 categorie di qualità: da compagnia, da allevamento, da mostra e da top show. Non esprto cuccioli con qualità da compagnia.

Esportiamo gatti top show su richiesta quando disponibili.

Il deposito per prenotare un cuccioli è del 25% del suo prezzo, i depositi non verranno rimborsati. Non si accettano assegni.

Non vendiamo ad allevatori con gabbie.

Tutti i cuccioli sono PKD free, testati sul DNA. L’allevamento è libero da Felv, FIV, HCM, FIP e Herpes calici virus.

Alcune infezioni non è ancora possibile testarle.

Ho vari termini per indicare la disponibilità di un cucciolo:

Available/For sale: il gattino è disponibile alla vendita.

Reserved: un acquirente serio è interessato all’acquisto, ma nessun deposito è stato versato. Se nel frattempo un altro acquirente esprime il suo interesse per l’acquisto, mi riservo il diritto di procedere con la vendita.

Booked: il deposito del 25% del prezzo totale è stato versato. Questo cucciolo è prenotato e sarà tenuto fino al completo pagamento.

Sold/Placed: il cucciolo è stato interamente pagato ed è partitio per la sua nuova casa.

I DEPOSITI NON SONO RIMBORSABILI: il deposito è del 25% del prezzo totale. Mi riservo il diritto di rifiutare la vendita di qualunque cucciolo messo su questo sito.

I cuccioli sono cnsegnati con certificato di buona salute, test PKD, doppio vaccino (Paleuncoplenia e Herpes.Calicivirus) e anti rabbica ove richiesto. Tutto è incluso nel prezzo eccetto il costo del trasporto. Non esporto cuccioli da compagnia.

I cuccioli sono allevati in casa e sono abituati ad essere toelettati e lavati, e alla cassettina. Alcuni dei miei gatti adulti sono liberi nelle loro stanze, non ci sono gabbie. Gli altri ed i cuccioli sono invece liberi di girovagare per casa. Durante l’estate vivono in un grande spazio esterno alla casa in giardino.

I gatti sono registrati in Sverak (FIFe). I pedigree sono facilmente trasferibili agli altri paesi.

Yamacatos Cattery
Erna Dahlhjelm
Norrtälje
Sweden
Phone & Fax +46 (0)176-22 70 80

yamacatos.erna@gmail.com
Please mail meBack to Index