Min far Ernst Dahlhjelm var äventyrslysten i sina ungdoms dagar. Under 1930-talet lämnade han Sverige för att upptäcka världen. Livet på den tiden kan på inget vis jämföras med dagens teknologiska samhälle. Ibland var det en kamp för ett mål mat om dagen. Breven hem till mor och syskonen, blev mestadels långa och liknade mer romaner. Många av breven är förlorade, men de som återfunnits, 9 stycken, publiceras här. Hans berättarstil är ibland humoristisk, ibland vemodig och borde intressera även andra än släktingar. De påminner lite om Jack Londons äventyr i vildmarken. Jag har valt att bibehålla den lite ålderdomliga språkstilen, eftersom det ger färg och tidsanda åt innehållet.

Vid tiden för avresan rådde kärva tider i Sverige. Ernst hade blivit änkling, hans första hustru dog i hjärtfel. För att döva sorgen och förhoppningsvis tjäna in pengar för framtiden, planerade han resan som först gick till Canada och vidare till Cuba och Brazilien. Ett stort tack till hans sonhustru Caisbritt Dahlhjelm, som renskrev breven i första omgången, ett mycket tidsödande arbete.

Hoppas att ni får ett nöjsamt läsande - det hade jag!

Efterlysning! Om någon släkting har försvunna brev och foton, är jag tacksam att få ta del av dem.

Brev 7
Brev 8
Brev 9
next: Artikelval
Back to Index